Strona główna > Planet 21
Planet 21 Planet 21

Dzięki Planet 21, Accor działa na rzecz pozytywnej gościnności…

Mercure wchodzi w skład grupy Accor, która od wielu lat wykazuje się zaangażowaniem i nie ustaje we wprowadzaniu zmian. Program Planet 21 określa ambitne cele Grupy do 2020 roku, zbudowane wokół 4 strategicznych osi - działania wśród pracowników, angażowanie klientów, wspólne innowacje z partnerami, działania z lokalnymi społecznościami - i dwóch kluczowych wyzwań, którymi są żywność i budynki.

Nasze sztandarowe osiągniecia

zrealizowane dzięki mobilizacji naszych zespołów na całym świecie.

Plant for the Planet

Plant for the Planet

Plant for the Planet

W Mercure klienci są proszeni o wielorazowe używanie tych samych ręczników. Oszczędności uzyskane z mniejszego zużycia wody i energii elektrycznej przeznaczone są na sadzenie drzew. Co minutę sadzone jest jedno drzewo.

Walka przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci

Walka przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci

Walka przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci

Od wielu lat Mercure angażuje się w walkę przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Pracownicy są bardzo zmobilizowani i wyczulają klientów na walkę z tym problemem.

Ekologiczny design

Ekologiczny design

Ekologiczny design

  • - W naszych pokojach dostępne są mydła, żele pod prysznic i szampony z oznaczeniem ekologicznym
  • - Stosujemy ekologiczne (z oznaczeniem ekologicznym) produkty utrzymania czystości
Zdrowa i zrównoważona żywność

Zdrowa i zrównoważona żywność

Zdrowa i zrównoważona żywność

W swoich restauracjach, Mercure zobowiązuje się do:

  • - Oferowania zdrowych, zbilansowanych i wysokiej jakości produktów żywnościowych uprawianych w naszych ogrodach warzywnych, produktów lokalnych, itp.
  • - Oferowania miejscowych win, proponowania do degustacji win miejscowych producentów, itp.
  • - Ograniczenia marnotrawstwa żywności
  • - Usunięcia z menu restauracji zagrożonych gatunków ryb